Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2013

kochamcienajmocniejzarazwracam
kochamcienajmocniejzarazwracam
9045 794c
kochamcienajmocniejzarazwracam
kochamcienajmocniejzarazwracam
0730 3efc
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam

July 14 2013

kochamcienajmocniejzarazwracam
kochamcienajmocniejzarazwracam
NALEŻYSZ DO MNIE, CHOĆ TO NIE KWESTIA POSIADANIA
kochamcienajmocniejzarazwracam

kochamcienajmocniejzarazwracam
Play fullscreen
Pierdolę odpowiedzi na maile,
Nie chcę odwiedzin, chyba, że masz dla mnie lek na receptę.
Biorę te, które mam, ale zdają się lecieć w próżnię.
Ile trzeba tego zeżreć, żeby nie chcieć umrzeć?!
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
6282 2bcd 500
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
9543 4801
kochamcienajmocniejzarazwracam
Play fullscreen
With every smile comes my reality irony
You won't find out what's been killing me
Can't you see me
Can't you see me
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
"nie chcę żyć, idź po wódkę" 
— Bonson/Matek - Ich już nie ma
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
4517 3830
"Czułem, że czujesz to co ja, może się mylę,
czułem tak, gdy spojrzeniami spotkaliśmy się przez chwilę"
kochamcienajmocniejzarazwracam
Chciałam być Twoja, zanim się poznaliśmy. Już wtedy chciałam należeć do Ciebie. Nie sądziłam, że bycie razem będzie takie trudne, że będę często płakać i że czasem bez powodu będziemy się kłócić o bzdety. To nic. Pomimo tego wszystkiego wiem jedno. Chcę być Twoja. Wiem to. 
— to nic..
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
Budzisz się w środku nocy by poprawić poduszkę a i tak będziesz
myśleć o nim.
kochamcienajmocniejzarazwracam
kochamcienajmocniejzarazwracam
3729 6677
jak poprawnie robić brzuszki. 

chyba zacznę lubić robienie brzuszków, ale z Tobą 
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
Jestem przy Tobie, bliskość, pomieszanie zmysłów,
— peja- kocham Cie
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
kochamcienajmocniejzarazwracam
7199 f076
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl